Home

 

 

Do 2030 r. ponad 80% populacji Europy będzie żyło i wchodziło w interakcję ze złożonym środowiskiem miejskim, na które składa się mieszanka czynników środowiskowych i społecznych. Czynniki te obejmują m.in.: miejsce mieszkania i pracy, miejsce i jakości spożywanych posiłków, substancje chemiczne oraz sieć społecznościową. Indywidualnie lub zbiorowo czynniki te, znane jako Miejski Expozom (ang. Urban Exposome), mają modyfikowalny wpływ na nasze zdrowie i stanowią ważne wyzwanie dla poprawy zdrowia populacji. Koncepcja ekspozomu stara się uchwycić całokształt ekspozycji, aby zrozumieć, które czynniki środowiskowe i społeczne, w jaki sposób, w jakich ilościach oraz w jakich okolicznościach mają wpływ na nasze zdrowie. Wymienione czynniki z uwzględnieniem predyspozycji genetycznych definiują zdrowie jednostki na różnych etapach życia, włączając w to życie płodowe.

Proponujemy Państwu udział w badaniu „Laboratoria Miejskie – Urban Labs”, które jest częścią projektu EXPANSE.  Celem badania jest poznanie czynników środowiskowych i społecznych charakterystycznych dla populacji mieszkańców Łodzi.

Czym zajmuje się Projekt EXPANSE?

Projekt EXPANSE  koncentruje się na miejskim expozomie, czyli złożonej interakcji pomiędzy aspektami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, społecznymi, fizykochemicznymi, żywieniowymi i stylem życia w środowisku miejskim.
Badając wpływ miejskiego expozomu na ryzyko wystąpienia chorób kardio-metabolicznych i układu oddechowego, EXPANSE odpowie na jedno z najbardziej nurtujących pytań dla urbanistów, decydentów i obywateli Europy:

“Jak zmaksymalizować swoje zdrowie w nowoczesnym środowisku miejskim?”.

EXPANSE jest projektem naukowo-badawczym finansowanym z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020 “.

Wyniki uzyskane w projekcie EXPANSE będą szczególnie cenne dla wypracowania nowych narzędzi badawczych mających na celu poprawę zdrowia populacji miejskiej. (więcej…)

Laboratoria Miejskie – Urban Labs
Środowisko, w którym żyjemy, znacząco wpływa na nasze zdrowie, wyjaśniając około 70% obciążeń/czynników (niezakaźnych) wywołujących choroby przewlekłe. Większość aspektów środowiska można modyfikować, stanowi to ogromny potencjał dla zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Wywodzący się z terminu narażenie, Expozom jest sumą wszystkich czynników wpływających na zdrowie i choroby. Wchodząc w interakcję z genomem, określa zdrowie jednostki na różnych etapach życia. (więcej…)


KONTAKT

ADRES

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

TELEFON

ZNAJDZIESZ NAS NA:

Przewiń na górę
Skip to content