Informacja dla uczestnika badania

 Szanowny Ochotniku !

Aby wziąć udział w badaniu EXPANSE Laboratoria Miejskie – Urban Labs” należy spełnić poniższe kryteria włączenia:

  • Być osobą pełnoletnią (18 lat lub więcej)
  • Rozumieć język polski
  • Posiadać smartfon i mieć na nim dostęp do Internetu,
  • Potrafić zainstalować i korzystać z aplikacji na smartfony (aplikacja ExpanSeeker),
  • Nie mieć trudności z noszeniem urządzeń elektrycznych o wadze ok.0.5 kg podczas wykonywania codziennych czynności przez dwa tygodnie.

 

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zapraszamy do udziału w projekcie naukowym

pt: „Expozom jako narzędzie wspierające zdrowie populacji miejskiej”, którego głównym celem jest poznanie zależności łącznego wpływu czynników środowiskowych na ryzyko wystąpienia chorób kardio-metabolicznych oraz chorób układu oddechowego.  Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia skutecznych programów prewencyjnych i interwencyjnych wspierających zdrowie populacji miejskiej. EXPANSE jest projektem naukowo-badawczym finansowanym z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W skład konsorcjum realizującego ten projekt, wchodzi kilkanaście jednostek badawczych. Laboratoria Miejskie powstały w 5 miastach (Łódź, Amsterdam, Ateny, Bazylea, Barcelona) i zapewnią dostęp do rzeczywistych informacji dotyczących ekspozycji. Koordynatorem badania realizowanego w Łodzi jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.

Projekt badawczy kierowany jest do wszystkich chętnych pełnoletnich Łodzian.

Ochotnicy są zapraszani do udziału w badaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po wyrażeniu zgody elektronicznej na wszystkie aspekty badania (wg protokołu poniżej opisanego), uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza kwalifikacji wstępnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji uczestnicy są kierowani do kwestionariusza, w którym należy podać informacje identyfikujące osobę (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail) oraz numer telefonu komórkowego, na którym będzie zainstalowany ExpanSeeker (zwany dalej „Aplikacją”). Na ostatnim etapie procedury online, uczestnicy proszeni będą o wypełnienie kwestionariusza podstawowego, a następnie otrzymają link do pobrania aplikacji. Na podany adres zostanie przesłana przesyłka z urządzeniami pomiarowymi.

Badanie obejmuje przeprowadzenie następujących czynności w 1 roku :

  • Dwumiesięczne badanie kwestionariuszowe w nowoczesnej formule, poprzez wykonywanie poleceń w aplikacji ExpanSeeker na własnym smarfonie
  • Indywidualny pomiar czynników środowiskowych przeprowadzony za pomocą:

– lokalizatora GPS noszonego przez 2 tygodnie,

– silikonowej opaski na nadgarstek noszonej przez 2 tygodnie,

– samodzielnego pobrania 2 kropli krwi (10 μL) pod koniec dwutygodniowego okresu,

– mobilnego czujnika SODAQ oraz stacjonarnego czujnika SODAQ w domu  w celu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, przez okres dwóch tygodni (dotyczy części uczestników)

– zegarka Garmin  w celu pomiaru aktywności fizycznej, przez okres 2 tygodni  (dotyczy części uczestników)

Przewiń na górę
Skip to content