Na czym będzie polegał udział w badaniu? 

Ochotnicy są zapraszani do udziału w badaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po wyrażeniu zgody elektronicznej na wszystkie aspekty badania (wg protokołu poniżej opisanego), uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza kwalifikacji wstępnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji uczestnicy są kierowani do kwestionariusza, w którym należy podać informacje identyfikujące osobę (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail) oraz numer telefonu komórkowego, na którym będzie zainstalowany ExpanSeeker (zwany dalej „Aplikacją”). Na ostatnim etapie procedury online, uczestnicy proszeni będą o wypełnienie kwestionariusza podstawowego, a następnie otrzymają link do pobrania aplikacji. Na podany adres zostanie przesłana przesyłka z urządzeniami pomiarowymi.

Badanie obejmuje przeprowadzenie następujących czynności w 1 roku :

  • Dwumiesięczne badanie kwestionariuszowe w nowoczesnej formule, poprzez wykonywanie poleceń w aplikacji ExpanSeeker na własnym smarfonie
  • Indywidualny pomiar czynników środowiskowych przeprowadzony za pomocą:

– lokalizatora GPS noszonego przez 2 tygodnie,

– silikonowej opaski na nadgarstek noszonej przez 2 tygodnie,

– samodzielnego pobrania 2 kropli krwi (10 μL) pod koniec dwutygodniowego okresu,

– mobilnego czujnika SODAQ oraz stacjonarnego czujnika SODAQ w domu  w celu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, przez okres dwóch tygodni (dotyczy części uczestników)

– zegarka Garmin  w celu pomiaru aktywności fizycznej, przez okres 2 tygodni  (dotyczy części uczestników)

W 2 roku, losowo wybrane 300 osób – powtórzy pomiar za pomocą lokalizatora GPS, samodzielnego pobrania 2 kropli krwi oraz podejmowania aktywności zgodnie z aplikacją ExpanSeeker.

 

 Kto zapewnia aparaturę pomiarową?

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań zapewnia organizator badania Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera  w Łodzi a uczestnicy podpisują pisemne oświadczenie o powierzeniu sprzętu.

Co będzie się działo z zebranymi informacjami?

Wszystkie uzyskane informacje będą przechowywane przez koordynatora projektu odpowiedzialnego za realizację badania. Kodowane dane, to znaczy takie, które nie pozwolą na identyfikację osoby badanej, będą wykorzystywane do celów naukowych tj. na potrzeby przygotowania zbiorczych raportów i publikacji naukowych oraz będą umieszczone w YODA (serwer Utrecht University) Koordynatora tego międzynarodowego projektu. Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty zaangażowane w realizację projektu, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych Games for Health, SODAQ, Aparitio.

W jaki sposób zapewniamy poufność?

Informacje identyfikujące osobę będą przechowywane na serwerach Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi z numerem OID, oddzielnie od danych badawczych, które są kodowane za pomocą RID. Dane identyfikujące osobę mogą być dostępne wyłącznie dla personelu badawczego podczas aktywnej fazy badania. Po zakończeniu aktywnej fazy badań dane identyfikujące osobę i plik powiązań będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby lokalnych kierowników badań i głównych inspektorów ds. bezpieczeństwa odpowiednich instytucji. Informacje identyfikujące osobę (takie jak adresy geokodowane) mogą być udostępniane partnerom projektu przez okres 5 lat do celów modelowania narażenia. Dane badawcze przechowywane z RID (kodowane) i niezawierające informacji identyfikujących osobę, będą umieszczone w YODA (serwer Utrecht University) i będą stanowiły podstawę analiz niezbędnych do przygotowania publikacji naukowych. Wszystkie dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

Bardzo ważne jest abyśmy, mogli nawiązać ponowny kontakt, w celu realizacji kolejnych etapów badania w przyszłości dlatego prosimy o udostępnienie danych kontaktowych (nazwisko, adres, numer telefonu). Jednocześnie zapewniamy, że tylko koordynator projektu będzie mógł powiązać dane osobowe z zebranymi informacjami oraz materiałem biologicznym.

 

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?

Główną zaletą uczestnictwa w badaniu jest to, że może Pan/Pani pomóc nam zrozumieć w jaki sposób środowisko oraz styl życia wpływają na zdrowie. Dane będą stanowiły ważne argumenty dla podejmowania działań zapobiegawczych i poprawy stanu zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. 

 

Czy mój udział w badaniu wiąże się z ryzykiem dla mojego zdrowia?

Większość proponowanych badań ma charakter nieinwazyjny. Samodzielne pobranie próbki 2 kropel krwi wiąże się z ukłuciem i wystąpieniem krótkotrwałego, niewielkiego bólu, rzadko z zasinieniem w miejscu ukłucia.

W jakim celu zostanie pobrany materiał biologiczny?

Nie przekazujemy indywidualnych wyników badań krwi, ponieważ nie  wykonujemy diagnostyki medycznej. Przeprowadzone analizy biomarkerów oraz uwarunkowań genetycznych dla wystąpienia chorób kardio-metabolicznych i chorób układu oddechowego umożliwi określenie zależności między czynnikami biologicznymi i środowiskowymi a zdrowiem.

Jeśli będę miał/a wątpliwości lub pytania w trakcie trwania badania?

Osoba odpowiedzialna za realizację badania będzie do Twojej dyspozycji w czasie jego trwania. Dodatkowo, w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z projektem proszę kontaktować się z koordynatorem badania dr. Magdaleną Janc EXPANSE@imp.lodz.pl.

Czy otrzymam wyniki badania i opinie lub zalecenia po zakończonym badaniu?

Miejskie laboratoria oferują uczestnikom zapoznanie się ze zbiorczą oceną wpływu  stylu życia/zachowań, umiejętności korzystania z infrastruktury oraz otaczającego środowiska na wystąpienie chorób kardio-metabolicznych i chorób układu oddechowego. Jednocześnie udział w badaniu da możliwość porównania własnego środowiska z tym charakterystycznym dla innych miast europejskich tj. Amsterdam, Ateny, Barcelona, Bazylea. Informacje będą umieszczane w formie zbiorczej na stronie internetowej projektu.

Czy mogę zrezygnować z udziału w badaniu lub uczestniczyć tylko w części zaproponowanych badań?

Pani/Pana udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Dobrowolność uczestniczenia wiąże się z możliwością odmowy i wycofania zgody na udział w badaniu, w każdej chwili bez podania powodu i jakichkolwiek konsekwencji po dokonaniu zwrotu urządzeń pomiarowych.

Badanie jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 grudnia 2020 r.

Na realizację badania posiadamy pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Badanie jest finansowane w ramach z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (grant nr 874627).

 

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w badaniu, którego celem jest określenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie populacji miejskiej.

 

Z góry dziękujemy za Pańską współpracę i zaangażowanie                                       

Kierownik badania

Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia

Prof. dr hab. med. Kinga Polańska

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Przewiń na górę
Skip to content