Expozom #1

Do 2030 r. ponad 80% populacji Europy będzie żyło i wchodziło w interakcję ze złożonym środowiskiem miejskim, na które składa się mieszanka czynników środowiskowych i społecznych. Czynniki te obejmują m.in.: miejsce mieszkania i pracy, miejsce i jakości spożywanych posiłków, substancje chemiczne oraz sieć społecznościową. Indywidualnie lub zbiorowo czynniki te, znane jako Miejski Expozom (ang. Urban Exposome), mają modyfikowalny wpływ na nasze zdrowie i stanowią ważne wyzwanie dla poprawy zdrowia populacji. Koncepcja ekspozomu stara się uchwycić całokształt ekspozycji, aby zrozumieć, które czynniki środowiskowe i społeczne, w jaki sposób, w jakich ilościach oraz w jakich okolicznościach mają wpływ na nasze zdrowie. Wymienione czynniki z uwzględnieniem predyspozycji genetycznych definiują zdrowie jednostki na różnych etapach życia, włączając w to życie płodowe.

Przewiń na górę
Skip to content