Środowisko, w którym żyjemy, znacząco wpływa na nasze zdrowie, wyjaśniając około 70% obciążeń/czynników (niezakaźnych) wywołujących choroby przewlekłe. Większość aspektów środowiska można modyfikować, stanowi to ogromny potencjał dla zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Wywodzący się z terminu narażenie, Expozom jest sumą wszystkich czynników wpływających na zdrowie i choroby. Wchodząc w interakcję z genomem, określa zdrowie jednostki na różnych etapach życia.

Niezwykle ważne jest, aby europejskie obszary miejskie zapewniały środowisko sprzyjające zdrowiu mieszkańców. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego, ponieważ obserwuje się znaczne różnice w średniej długości życia nie tylko między różnymi europejskimi populacjami miejskimi (>12 lat), ale także w obrębie samych miast. EXPANSE definiuje miejski Expozom jako złożoną interakcję między aspektami społecznymi, fizyko-chemicznymi, żywnością, zabudową przestrzenną oraz stylem życia w środowisku miejskim. A czynniki te bez wątpliwości wpływają na częstość wystąpienia i przebieg chorób kardio-metabolicznych oraz chorób układu oddechowego.

Głównym celem projektu jest poznanie zależności łącznego wpływu czynników środowiskowych i społecznych na ryzyko wystąpienia chorób kardio-metabolicznych oraz chorób układu oddechowego, co ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia programów prewencyjnych i interwencyjnych.

Przewiń na górę
Skip to content